Spirende globalt fællesskab, men alene i skolen CEFU-konference 22. maj i København

Om paradokser, variationer og udfordringer i unges fællesskaber og hvordan vi understøtter gode fællesskaber

På konferencen diskuteres fællesskaberne med afsæt i spørgsmål som: Hvordan skabes unges fællesskaber? Hvordan ser de ud? Hvem er med? Hvem er udenfor? Og hvad gør de ved ungdomslivet?
Blandt oplægsholderne er Professor Hilary Pilkington fra University of Manchester, Anne Mette Thorhauge fra Københavns Universitet, Knud Ryum fra Aarhus Universitet, Helle Rabøl Hansen fra NO!SE, Network Of Independent Scholars (in) Education samt Maria Bruselius-Jensen og Anne Mette W. Nielsen fra CeFU

Arrangør: Center for UngdomsForskning, CEFU

Dato: 22. maj kl. 9-15,30 

Sted: AFUK, Enghavevej 82 B, 2450 København SV

Pris: kr. 1.996 ekskl. moms / kr. 2.495  inkl. moms inklusiv forplejning

Tilmeldingsfrist: 17. maj

Program og tilmelding