Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne, 1.-2. november 2021

Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til seminar med fokus på internationale aktiviteter.

Seminaret vil, efter en lang stille periode for internationale aktiviteter, sætte fokus på udveksling af viden, erfaringer og praksis mellem internationale koordinatorer, PIU-koordinatorer og andre, der arbejder med elev- og lærermobilitet og internationale projekter. Der vil være indlæg om mobilitet i erhvervsuddannelserne i Norge, PIU-ordningen, blended mobilitet, muligheder for Erasmus+ i England m.m. Der vil også være fortællinger for elever, der har været ude med PIU-ordningen samt forskellige praksiserfaringer fra uddannelsesstedernes perspektiv med Erasmus+, PIU, eTwinning m. fl.

Arrangør: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dato: 1. kl. 9.00 - 2. november kl. 13.30

Sted: Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Fredericia

Pris: 1.600 kr., som dækker overnatning og forplejning på Hotel Trinity. For deltagere, som ikke ønsker overnatning, er prisen 1.000 kr.

Program og tilmelding.