Samba 7-konference for vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne, 25. og 26. oktober i Nyborg

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF, arrangerer Samba 7 med titlen: Vejledning 4.0 Hands on og sætter fingeren på pulsen på vejledning til et uddannelsesudbud og arbejdsmarked i bevægelse.

Vejlederprofessionen er i bevægelse: uddannelser og uddannelsesinstitutioner reformeres ; jobs forsvinder og nye jobs opstår; ansættelsesforhold ændres og prækariatet breder sig ;  flere karriereskift og senere pensionsalder vores unge skal kunne håndtere livslang læring i og udenfor formel uddannelse. Ideologi erstattes af identitetsdannelse.
Samba 7 sætter fingeren på pulsen, med en blanding af keynotes og workshop, og med videndeling mellem oplægsholdere og deltagere og naturligvis i vejledernes praksisfællesskab i og udenfor programmet. Konferencen har tre keynotes: Professor Preben Berthelsen fra Aarhus Universitet foredrager om emnet 'Tilværelsespsykologi'. Lektor og ph.d. fra VIA UC Randi Boelsskifte Skovhus præsenterer teoretiske afsæt for arbejdet med karrierelæring ud fra ph.dafhandlingen 'Vejledning, valg og læring'.  Samfundsdebattør og blogger Geeti Amiri fortæller om minoritetsunges dilemmaer og problemer.

Arrangør: Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening UUVF

Dato: 25.-26. oktober kl. 10,30-15,00

Sted: Hotel Nyborg Strand

Pris: Kr. 3600

Målgruppe: For vejledere på og omkring ungdomsuddannelserne

Tilmeldingsfrist: 1. oktober

Program og tilmelding