Pyt med perfekt
Videnscenter artikel

Pyt med perfekt, kursus 6. oktober 2020 i Kolding

Kurset kvalificerer dig til at støtte unge, som føler sig presset af idealet om perfektionisme.

Flere og flere unge føler sig pressede og oplever, at det er svært at være ung i en nulfejlskultur. Mange har tidligt lært at stræbe efter oppustede idealer, og hos mange er de ydre krav blevet transformeret til indre forventninger.

På kurset får du får viden og redskaber, så du kan støtte de unge og klæde dem på, så de kan håndtere hverdagens forventninger og krav om perfektionisme. Du får bl.a.: 

  • viden om, hvordan præstationssamfundet presser de unge.
  • indsigt i perfektionisme, samt i hvordan perfektionismen påvirker de unges adfærd.
  • øvelser og coachingsredskaber, som kan anvendes til:
    • at gøre de unge bevidste om de værdier, de lever efter.
    • at støtte de unge i at turde efterleve “pyt med perfekt”.
  • eksempler på, hvordan øvelserne og coachingredskaberne er blevet brugt hos unge, som har haft alt for høje forventninger til sig selv.
  • træning i at anvende øvelserne og coachingredskaberne, så du kan bruge dem i din praksis umiddelbart i forlængelse af kurset.

 

Arrangør: Generator

Dato: Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 10-17

Sted: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding

Pris: Kr. 2.345 ekskl. moms og inkl. forplejning

Målgruppe: Vejledere, mentorer, coaches, studenterrådgivere og andre fagpersoner, som vejleder og samtaler med elever og studerende, der er pressede af idealet om perfektionisme.

Program og tilmelding