Pyt med perfekt, kursus 12.11.i Hvidovre og 19.11. i Odense

Flere og flere unge føler sig pressede og oplever, at det er svært at være ung i en nulfejlskultur. Kurset giver vejledere og mentorer redskaber til at kunne støtte de unge i at kunne håndtere de ydre krav.

Underviser er Marianne Benoni Jørgensen fra Aarhus Katedralskole og kurset omfatter:

  • Viden om, hvordan præstationssamfundet presser de unge.
  • Indsigt i perfektionisme, samt i hvordan perfektionismen påvirker de unges adfærd.
  • Øvelser og coachingsredskaber, som kan anvendes til:
    • at gøre de unge bevidste om de værdier, de lever efter.
    • at støtte de unge i at turde efterleve “pyt med perfekt”.
  • Eksempler på, hvordan øvelserne og coachingredskaberne er blevet brugt hos unge
  • Træning i at anvende øvelserne og coachingredskaberne

Arrangør: Generator

Dato og sted:  12. november 2018 kl. 10-17
Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

19. november 2018 kl. 10.00 – 17.00
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

Pris: Kr. 2.145 ekskl. moms og inkl. forplejning

Målgruppe: Vejledere, mentorer, coaches, studenterrådgivere og andre fagpersoner, som vejleder og samtaler med elever og studerende, der er pressede af idealet om perfektionisme

Program og tilmelding