Maximizing Potential Of Career Guidance, IAEVG-konference 20.-22. oktober 2020 i Riga Letland

Den internationale vejlederorganisation IAEVG inviterer til konference i 2020 om karrierevejledningens potentiale på individuelt - og samfundsmæssigt niveau.

Konferenceprogrammet er endnu ikke offentliggjort.
Det er muligt at tilmelde sig en mailliste og få tilsendt de seneste nyheder om konferencen og dens deadlines.

IAEVG Maximizing Potential Of Career Guidance