Køn, erhverv og uddannelsesvalg, konference UU Danmark 3.otober i Middelfart

Manglende kønsdiversitet på arbejdsmarkedet forringer Danmarks konkurrenceevne. Hvilken rolle spiller uddannelsesvejledningen?

På årets arbejdsmarkedskonference stiller UU Danmark sammen med deltagerne skarpt på fordomme om køn og uddannelses- og erhvervsvalg. Dagen indledes af Nina Groes fra non-profit organisationen Divérs, som arbejder for at udfordre de stereotype forventninger, der eksisterer i samfundet, og på at motivere unge til mere mangfoldige uddannelses- og karrierevalg. 

Mai-Britt Poulsen, Senior Partner i Boston Consulting Group, udfordrer derefter myten om, at vi har opnået ligestilling. Repræsentanter fra Danske Skoleelever, Erhversskolernes Elevorganisation, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning kommer med input til, hvordan vi som vejledere kan hjælpe dem til at brede uddannelsesvalget ud.

Arrangør: UU Danmark

Dato: 3. oktober 2019 kl. 9,00-15,30

Sted:  Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Pris: For medlemmer: Kr. 1.195,- (ex. moms),Ikke medlemmer: Kr. 1.495,- (ex. moms)

Tilmeldingsfrist: 26. september 2019

Program og tilmelding