Hvor er visionerne for de videregående uddannelser? DEAs Årsdag 2019, 9. maj i København kl 13-16,30

Tænketanken DEA stiller skarpt på visioner for de videregående uddannelser i Danmark

På årsdagen er der fokus på, hvordan den politiske tillid til de videregående uddannelser kan genskabes, så de kan eksperimentere og udvikle uddannelseskvaliteten til mange flere unge?
Udfordringerne og udviklingsmulighederne for de videregående uddannelser belyses gennem oplæg og paneldebatter. DEAs direktør Stina Vrang Elias åbner dagen og efterfølges af Peter Maassen, professor på Universitet i Oslo, inden fire korte debatter med deltagelse af en række uddannelsesaktører og politikere.

Arrangør: DEA

Dato: 9. maj kl 13-16,30

Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Pris: Arrangementet er gratis

Program og tilmeding