Hvad er livsduelighed? Konference i København d. 26. april 2017

DPU, Aarhus Universitet udbyder konferencen, der sætter fokus på at fremme livsduelighed blandt især udsatte børn og unge.

Livsduelighed handler om at blive god – eller i hvert fald god nok – til at klare sig i livet. Men hvordan bliver man det i begyndelsen af det 21. århundrede? Og hvordan magter man det, hvis man samtidigt tilhører gruppen af udsatte børn og unge? Konferencen giver bud på, hvad man kan forstå ved livsduelighed, hvad en tidssvarende livsduelighedspædagogik er, og hvordan en sådan pædagogik bidrager til at fremme livsduelighed blandt udsatte børn og unge.

Oplæggene på dagen har overskrifterne:

  • Kan vi udsætte de udsatte for livsduelighedspædagogik?
  • Uddannelse til arbejdsmarkedet eller til det gode liv for udsatte unge i EU?
  • Livsduelighed og Inklusionen af børn og unge med særlige behov i Vietnam
  • Hvordan bliver du mere til at regne med?
  • Selvforsørgelsens ny ideolog
  • Hvordan skabes livsduelighed med karakterstyrke?
  • Progressive Social Services – new foundations for a flourishing human life in Europe (oplæg på engelsk)

Der er desuden paneldebatter i løbet af dagen.

Dato: Onsdag d. 26. april 2017, kl. 10-16

Arrangør: DPU, Aarhus Universitet

Sted: Campus Emdrup, Festsalen (A 220), Tuborgvej 164, København NV

Målgruppe: Vejleder og lærere, der arbejder med børn og unge, samt studerende inden for vejledning og undervisning.

Pris: 950 kr inkl. moms, Studerende med studienummer: 250 kr, inkl. moms

Tilmeldingsfrist: D. 19.4.2017

Program og tilmelding