Højskolernes dialogmøder for vejledere 2019, 19. marts i København og 28. marts i Aarhus

Med udgangspunkt i temaet Mangfoldighed i vejledningen lægger Folkehøjskolernes Forening op til debat og erfaringsudveksling på tværs af vejledningsinstanser, for at understøtte gode overgange for unge i det danske uddannelsessystem.

Hvordan vejleder vi en mangfoldig gruppe af unge? Hvilke krav stiller dette til vejledningen – og er der noget, vi overser, når vi vejleder unge med vidst forskellige baggrunde? Hvordan kan vi hjælpe med at skabe rum til mangfoldighed på skoler og institutioner? Med de spørgsmål lægges der op til debat mellem vejledere fra mange regier.

Arrangør: Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

Dato: 19.marts i København, 28. marts i Aarhus kl. 9-14

Sted: Store Kannikestræde 19, 1. sal, 1169 Købehavn K. Sted i Aarhus oplyses ved tilmelding

Pris: Kr 200 incl. forplejning. Gratis for ansatte på højskoler.

Målgruppe: Vejledere fra højskoler, videregående uddannelser, Studievalg, Ungdommens Uddannelsesvejledning, gymnasier m.fl.

Tilmeldingsfrist: Til mødet i København 1.3. Til mødet i Aarhus 10.3.

Tilmelding København   Tilmelding Aarhus