Gå-hjem-møder i København og Aarhus: Ny viden om inklusion

VIVE inviterer til to gå hjem-møder i marts.

Vejleder du børn og unge med særlige behov, kan du få den nyeste viden om inklusion på et af disse to møder, hvor den nyeste forskning fra tre studier præsenteres. De tre studier ser inklusion fra forskellige vinkler, men de handler alle om inklusion og arbejdet med inkluderende læringsmilljøer.

De tre oplæg som blive præsenteret på møderne er:

  • "Hvad er effekterne af inklusion målt på trivsel og læring hos børn med særlige behov, når vi ser på tværs af internationale studier?" ved seniorforsker Nina Thorup Dalgaard, senioranalytiker Anja Bondebjerg og seniorforsker Trine Filges.
  • "Hvorfor segregeres elever fra almenskolen til specialtilbud? Hvilken rolle spiller diagnoser i processen, og hvilken rolle spiller hensynet til elevers læring og trivsel?" ved seniorforsker Thyge Tegtmejer.
  • "Hvilken betydning har placering i hhv. almenskole og segregerede specialtilbud for elevers ungdomsuddannelse i Danmark?" ved seniorforsker Beatrice Schindler Rangvid.

Til møderne vil der både være oplæg og plads til debat med oplægsholderne og deltagerne.

Hvornår:          København: 13. marts kl. 15-17    Aarhus: 14. marts kl. 15-17   

Hvor:               København: Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K

                        Aarhus: Søren Frichs Vej 36 G, 8230 Åbyhøj

Pris:                 Gratis

Læs mere om Gå hjem-mødet i København og tilmeld dig

Læs mere om Gå hjem-mødet i Aarhus og tilmeld dig