Fyraftensmøde: Profession vejleder ved Anders Ladegaard, formand for UU Danmark, 1. november 2018

Har vi brug for en profession vejleder? Hvordan tegner vejlederrollen sig i den fremtidige ungeindsats?

Vejledningslandskabet er under kraftig forandring og de kendte strukturer og professionaliseringstiltag, der i 2004 blev sat i værk med vejledningsreformen, er i opbrud.

En række initiativer er på den baggrund sat i gang, bl.a. formulering af en professionsbeskrivelse og invitation til en professionsdag, hvor vejledere og ledere har drøftet særlige kendetegn ved den professionelle vejledning, herunder opfattelsen af professionsidentitet og vejledningens DNA i det hele taget.

Konferencen har fokus på spørgsmål som: Har vi brug for en profession vejleder? Hvordan tegner vejlederrollen sig i den fremtidige ungeindsats? Hvilke idealer, arbejdsopgaver og betingelser er vejlederne selv parate til at kæmpe for?

Arrangør: Københavns Professionshøjskole

Dato: Torsdag d. 8. november 2018,14:30 til 16:30

Sted: Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Pris: Gratis, men tilmelding nødvendig

Målgruppe: Alle uddannelses- og karrierevejledere

Program og tilmelding