Fyraftensmøde: FVU-digital og FVU-engelsk, 26. november 2018, København

Fra 1. januar 2019 kan skolerne afholde gratis fvu-kurser målrettet virksomhedernes medarbejdere.

Derfor afholder VEU-center Hovedstaden og Bornholm og Netværkslokomotivet-Øst et fælles fyraftensmøde for at sætte fokus på rammerne for de nye kurser, bl.a. indhold og vilkår, skolernes planer for at igangsætte kurser og mulighederne for godtgørelse fra kompetencefondene.

På programmet er:

  • Hvilke rammer er der for de to nye fag? Og hvordan adskiller de sig fra de gamle FVU-fag?
  • Hvad er indholdet i undervisningen, og i hvilket omfang kan undervisningen tilpasses virksomhedernes behov?
  • Udbydernes forventninger til efterspørgslen - herunder planer for opstart og didaktiske overvejelser om målgruppe og kursustilrettelæggelse.
  • Tilskudsmuligheder fra kompetencefonde for medarbejdere, der deltager i FVU – herunder de to nye fag. Særligt om tilskudsmuligheder fra Industriens Kompetencefond (IKUF).

Arrangør: VEU-center Hovedstaden og Bornholm i samarbejde med Netværkslokomotivet-Øst

Dato: Mandag den 26. november 2018 kl. 15.00-17.00

Sted: La Oficina (i Klasselotteriets tidligere lokaler) Suomisvej 4, Frederiksberg

Tilmeldingsfrist: 19. november 2018

Målgruppe: Alle med interesse for den forberedende voksenundervisning, fx uddannelses-og erhvervsvejledere, jobkonsulenter mv.

Tilmelding
Send en e-mail til Mette Werner på mwr@tec.dk.