Den digitale vejledningsrelation, eVejlednings årskonference 29.oktober 2019 i Odense

Den klassiske vejledningssamtale under fire øjne har længe kunnet suppleres af vejledningssessioner via digitale medier med og uden lyd og billede. Hvilken betydning for opbygningen af en relation til vejledte får det, at vejledningen foregår digitalt medieret?

Relationen er et kernebegreb i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen og står i fokus på eVejlednings 8. årskonference i 2019.Hvordan kan der udvises nærvær på distancen? Hvilke vejledningsfaglige muligheder og begrænsninger kan der ligge i digitale vejledningstilbud?

Dagen byder på oplæg ved pædagogisk konsulent Niels-Christian Bilenberg fra Center for Digital Pædagogik og chefkonsulent Kasper Hein fra Styrelsen for IT og Læring. Der vil desuden være workshops med praktisk afprøvning af digitale medier i en vejledningsmæssig sammenhæng.

Arrangør: eVejledning, Styrelsen for It og Læring

Dato: 29. oktober 9.30 - 16.00

Sted: Tietgen Business, eud/eux, Lerchesgade 29, 5000 Odense C

Pris: Kr 995.00 incl. forplejning

Målgruppe: For vejledere med interesse for vejledning på digitale medier

Program og tilmelding