Conference: Critical perspectives on agency and social justice in transitions and career development, oktober 2019 i København

Konferencen er arrangeret af det nyoprettede forskningsnetværk Nordic Research Network on Transitions, Career and Guidance research.

Konferencen søger at samle forskere fra forskellige discipliner, der er interesserede i tværfaglige og kritiske tilgange til de måder, hvorpå vi forstår og arbejder med overgange, social retfærdighed og handlemåder i en professionel vejledningspraksis rettet mod både unge og voksne.

Arrangør: Danish School of Education, Aarhus University, in Copenhagen

Dato: 23.-24. oktober 2019

Sted: Tuborgvej 164, 2400 Copenhagen NV

Pris: Kr. 1.700, studerende (bachelor eller master) kr. 900,-

Program og tilmelding