Aktuel vejledningsforskning: Inspiration og indsigt, konference 19. november 2021 i København

Forskningsenheden i Vejledning ved DPU, Aarhus Universitet, inviterer sammen med Nationalt netværk for forskning i vejledning til arrangementet ’Aktuel vejledningsforskning'.

Hovedtaler er Lene Wichmann-Hansen, der taler om balancer og dilemmaer i vejledning. hvordan vejledning kan forstås som en dilemma-præget praksis. Hun diskuterer, hvilke handlemuligheder vejledere har for at balancere de mange og forskelligartede hensyn, som må tages mellem fx selvstændighed og styring, mellem produkt og proces, og mellem nærhed og distance. Oplægget tager afsæt i Gitte Wichmann-Hansens forskning og eksempelmateriale om vejledning i videregående uddannelse.

På programmet er også Bo Klindt Poulsen og Laura Cordes Felby, der giver en status på deres ph.d.-projekter om henholdvis vejledningen i udskolingen og karrierelæring i gymnasiet.

Arrangør: Forskningsenheden i Vejledning ved DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med Nationalt netværk for forskning i vejledning.

Dato: Fredag d. 19. november 2021, kl. 09:30 - 15:00

Sted: Festsalen, A220, DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København

Pris: 1200 kr. inkl. kaffe og frokost (inkl. moms)

Målgruppe: For alle med interesse for uddannelses- og karrierevejledning

Tilmeldingsfrist: 1. november 2021

Program og tilmelding