Flere iværksættere har en videregående uddannelse. Analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Analysen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks statistiks Elevregister og Iværksætterdatabasen fra perioden 2001-2017. Den viser, at personer med en videregående uddannelse fra 2015 er den gruppe,der årligt starter flest nye virksomheder

Fra 2009-2017 er antallet af nye iværksættervirksomheder startet af en person med universitetsuddannelse steget med ca. 77 pct., professionsbachelor uddannelse med 63 pct. og erhvervsakademi uddannelse med 39 pct

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Flere iværksættere har en videregående uddannelse