Videre efter grundskolen – hvordan?

Vejledning om uddannelsesparathed og forløbet fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Vejledningen henvender sig til skoler, lærere, vejledere, ungdomsuddannelser samt elever og deres forældre. Den fungerer som en guide, der forklarer, hvem der har ansvar for hvilke opgaver i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

I vejledningen kan du bl.a. læse om:

  • Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse og formålet med den
  • Støtte til de elever, der endnu ikke er uddannelsesparate
  • Ansøgningsprocedure for elever i 9. og 10. klasse, der søger optagelse på en ungdomsuddannelse
  • Vigtige tidsfrister på hvert enkelt klassetrin i udskolingen
  • Opgavefordeling mellem vejledere, lærere, elever og deres forældre

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, november 2015, Videre efter grundskolen – hvordan?