Nyt notat fra EVA: Den sociale profil i optagesystemet

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, ser i notatet på sammenhængen mellem universitetsstuderendes sociale baggrund og deres gymnasiekarakterer og dermed på, hvad brugen af karakterer som optagelseskriterium betyder for optagelsessystemets sociale profil.

I den offentlige debat nævnes det jævnligt, at videregående uddannelser ved at bruge karakterer som optagekriterium, favoriserer personer med en privilegeret social baggrund. Både kvote 2 og nogle uddannelsers eksperimenter med optagelsesprøver og -samtaler opfattes typisk som mere retfærdige og mindre socialt skæve måder at optage studerende på.

Men en ny analyse fra EVA viser, at alternative optageformer som kvote 2 og optagelsesprøver kan føre til mere social skævhed i optaget på universitetsuddannelserne end optag på baggrund af ansøgernes karakterer fra gymnasiet. Beregningerne fra analysen viser, at uanset, hvordan social baggrund måles, kan den kun forklare en begrænset andel af variationen i de studerendes gymnasiale karaktergennemsnit.

Notatet bygger videre på rapporten 'Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser'.

Danmarks Evalueringsinstitut, 9. december 2015: Den sociale profil i optagesystemet.