Notat fra EVA: Unge vælger studie med både hjerne og hjerte - og tager ikke let på det

Studievalget udgør et af de vigtige valg i mange unge menneskers liv. Analysen præsenterer ny viden om den studievalgproces, som de studerende har været igennem, før de startede.

Som kommende studerende skal man balancere mange forskellige hensyn, når man beslutter sig for, hvilken uddannelse man ønsker at søge ind på. Analysen viser, at disse forhold fylder mest for unge, når de træffer deres uddannelsesvalg:

  • Faglig interesse, et ønske om at blive mere dannet og gode beskæftigelsesmuligheder er de tre ting, som de unge vægter højest i deres studievalg. De unge balancerer altså hensynet til både personlige interesser og uddannelsernes relevans efterfølgende.
  • De fleste vælger uddannelse i god tid før ansøgningsfristen. Kun 17 % træffer beslutningen i løbet af den sidste måned før fristen.
  •  Tre ud af fire er helt afklarede omkring deres studievalg, når de søger. Jo mere uafklaret man er omkring sit studievalg, desto senere træffer man det.

Se notatet her