Klædt på til at træffe valg - Gymnasiernes arbejde med at kvalificere elevernes valg af

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har for Undervisningsministeriet gennemført en undersøgelse af arbejdet med overgangen til videregående uddannelse på de gymnasier, der har erfaringer på området.

I undersøgelsen svarer 89 pct. af lederne, at elevernes overgang til videregående uddannelse efter studentereksamen er et strategisk sigtepunkt for skolen. Dog er det kun 14 pct., der har konkrete mål for, hvilken overgangsfrekvens de arbejder hen imod.

EVA’s undersøgelse viser, at skolerne benytter en bred vifte af aktiviteter i deres arbejde med at klæde eleverne på til at træffe valg om videregående uddannelse. Det drejer sig både om aktiviteter i undervisningen, der understøtter elevernes refleksion, og om samarbejder med uddannelsesinstitutioner og med offentlige og private virksomheder, hvor eleverne får indsigt i fagenes anvendelse i praksis.

Undersøgelsen peger på områder, hvor skolerne kan styrke arbejdet med elevernes uddannelsesvalg.

Læs rapporten: Klædt på til at træffe valg.

Læs omtale af undersøgelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside.