Effekten af kommunale 10. klassetilbud

Tredje og sidste del af en samlet evaluering af 10. klasse, undersøger, om det har en effekt at gå i et kommunalt 10.-klassetilbud i tilknytning til en folkeskole i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse, i sammenligning med ikke at gå i 10. klasse.

Undersøgelsen peger på, at det ikke har en positiv effekt på, om eleverne efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen er kun foretaget blandt en begrænset del af de elever, der går i 10. klasse, da elever, der tager 10. klasse på efterskole eller på et 10.-klassetilbud, der ikke er knyttet til en folkeskole, fx et 10. klasses Center ikke er omfattet af undersøgelsen.

Lidt over halvdelen af en elevårgang tager i dag 10. klasse efter grundskolen. Ca. halvdelen af dem, svarende til 25 % af en årgang, tager 10. klasse i et kommunalt tilbud, mens den anden halvdel tager 10. klasse på efterskole. Ca. 40 % af de elever, der tager et kommunalt 10. klassetilbud, går i en type 10. klassetilbud, som er dækket af undersøgelsen.

Læs omtale af undersøgelsen.

Effekten af kommunale 10.-klassetilbud - placeret i tilknytning til en folkeskole for skoleårene 1008/09-2012/13.