Danske videregående uddannelser giver job

OECD har netop udgivet 'Education at a Glance' for 2015, som giver et overblik over uddannelse i medlemslandene. I år er der blandt andet fokus på videregående uddannelsers relevans for arbejdsmarkedet, hvad angår beskæftigelse og indkomst for gruppen.

Education at a Glance indeholder information om uddannelse fra grundskole til forskernivau i OECD- og partnerlande.

Danmark har en højere erhvervsfrekvens end gennemsnittet af OECD-lande: I Danmark er erhvervsfrekvensen 86 procent for folk med en videregående uddannelse og 62 procent for folk med en grundskoleuddannelse. I OECD er den gennemsnitlige fordeling henholdsvis 83 procent og 56 procent.

Andelen af voksne danskere med en videregående uddannelse er 36 procent, mens gennemsnittet i OECD er 33 procent.

Til gengæld er andelen af kandidater, der tager en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, kun lidt over OECD-gennemsnittet og under EU-gennemsnittet.

Læs Education at a Glance 2015

Læs et kort sammendrag af rapporten på dansk

Læs en opsummering af rapporten i et dansk perspektiv.