Unges ideer til ungdomsuddannelserne
Videnscenter artikel

Unges ideer til ungdomsuddannelserne

Tænketanken DEA har lavet workshops med 18 elever i 9. klasse, hvor de skulle bygge deres bud på fremtidens ungdomsuddannelser ud af Legoklodser. Det er der kommet et notat ud af.

DEA ville på en anderledes måde få indsigt i de unges tanker om - og ønsker til -ungdomsuddannelsessystemet. Tanken var, at der igennem byggeriet kunne skabes et afslappende og legende miljø, end ved et almindeligt interview.

Resultaterne fra workshoppen er samlet i et notat, der viser, at de unge efterlyser fleksibilitet i ungdomsuddannelsessystemet. De vil bl.a. gerne have mulighed for at mikse almene og kreative fag, de efterlyser mere viden, vejledning og brobygning i grundskolen – og så vil de gerne have mulighed for at skifte uddannelsesretning uden at skulle starte forfra.

Et fællestræk ved alle de modeller, der blev bygget var, at de på hver deres måde muliggjorde, at eleven kunne vælge om, hvis uddannelsesvalget ikke var det rigtige. Eksempelvis fra gymnasium til erhvervsuddannelse – eller fra én linje til en anden.

Læs omtalen af Workshoppen.

Læs notatet: Unges idéer til ungdomsuddannelserne.