Unge er hurtigere gennem uddannelsessystemet
Videnscenter artikel

Unge er hurtigere igennem uddannelsessystemet, notat fra DEA

Gennemsnitlig er personer, der færdiggør en videregående uddannelse 1-2 år yngre i dag end for 15 år siden. Det skyldes både færre sabbatår før start på studium og at de fuldfører hurtigere.

Gennemsnitsalderen er faldet med ca. ét år på korte og mellemlange videregående uddannelser og med knapt to år på lange videregående uddannelser. Samfundsøkonomisk giver det en gevinst på 9-10 millarder kroner pr. år. 

Analysen bygger på oplysninger fra det komprimerede elevregister hos Danmarks Statistik, der indeholder information om alle påbegyndte og afsluttede uddannelser. 

Notat: DEA: Unge er hurtigere igennem uddannelsessystemet.

Kort omtale af notatet med konklusion.