Videnscenter artikel

Udsyn i udskolingen: kvantitativ evaluering af læringsorienteret vejledning

I december 2021 blev en ny undersøgelse om læringsorienteret vejledning offentliggjort. Bag undersøgelsen står forskningsenheden i vejledning på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, sammen med forskningsenheden Social Inequality in Education and Beyond, Aarhus Universitet og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i projekt Udsyn i Udskolingen, som blev gennemført i 2014-16, og i undersøgelsen har man kigget på, om skiftet til de læringsrettede aktiviteter i vejledningen har haft en målbar effekt i forhold til de unges valg af ungdomsuddannelse. Undersøgelsen er relevant for lærere, vejledere og beslutningstagere, som beskæftiger sig med vejledningsaktiviteter og unges valg af ungdomsuddannelse.

Helt konkret har man kigget på data fra Danmarks Statistik på 1.400 elever, der deltog i projektet Udsyn i Udskolingen. I dette projekt var der fokus på, at ændre vejledningsaktiviteterne, så de havde læring som formål og ikke selve valget som formål. 

Evalueringen peger på følgende resultater:

  • Der var en højere andel af unge, som havde deltaget i Udsyn i Udskolingen, som begyndte på en erhvervsuddannelse.
  • Færre unge, som havde deltaget i Udsyn i Udskolingen, var uden for uddannelsessystemet end dem, som ikke havde deltaget.
  • Flere unge i projektet, som har forældre uden ungdomsuddannelse, begynder på en ungdomsuddannelse.
  • Lige så mange elever i projektet, som uden for projektet, begynder i 10. kl. eller i gymnasiet.

Læs flere spændende resultater i nedenstående links.

Artikel: Vejledningsaktiviteter i samspil med undervisningen kan få flere i gang med en ungdomsuddannelse

Rapport: Udsyn i Udskolingen - Kvantitativ evaluering af læringsorienteret uddannelsesvejledning