Uddannelsesparathed og særlige indsatser for ikke-parate
Videnscenter artikel

Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen. Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Mange af de unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. og 9. klasse, er i gang med en ungdomsuddannelse efter to år. Alligevel oplever mange elever, lærere og vejledere, at vurderingerne ikke fungerer efter hensigten. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

EVA’s undersøgelse viser, at 62 % af de elever, der blev vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse i 2014/15 og igen i 9. klasse i 2015/16, var i gang med en ungdomsuddannelse i september 2018, to år efter de var gået ud af 9. klasse.

Langt de fleste af de ikke-parate elever var gået videre i 10. klasse, hvor mange herefter blev vurderet parate. I gruppen af elever, der var vurderet ikke-parate i både 8. og 9. klasse, men som alligevel var i gang med en ungdomsuddannelse to år efter, havde otte ud af ti gået i 10. klasse. Her blev syv ud af ti vurderet parat til en ungdomsuddannelse, mens tre ud af ti fortsat blev vurderet ikke-parat. Således var en mindre gruppe elever i gang med en ungdomsuddannelse i september 2018, på trods af, at de aldrig var blevet vurderet parat til en ungdomsuddannelse. Det gælder omkring 15 % af den samlede gruppe elever, der var vurderet ikke-parate i både 8. og 9. klasse.   

På trods af det overvejende positive resultat, viser undersøgelsen, at halvdelen af vejlederne, samt en tredjedel af lærerne, ikke mener, at UPV’en i dens nuværende form bidrager til at gøre flere unge uddannelsesparate. Samtidig oplever halvdelen af alle adspurgte elever, og fire ud af ti af de ikke-parate elever, ikke UPV’en som en hjælp til at gøre dem mere parat til en ungdomsuddannelse. 

Dette er den afsluttende rapport i en flerårig undersøgelse af uddannelsesparathedsvurderingen, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) igangsatte i 2014.

Formålet med den afsluttende undersøgelse af Uddannelsesparathedsvurderingen er specifikt at vurdere ordningen set i relation til dens formål. Undersøgelsen belyser betydningen af skolernes organisering af uddannelsesparathedsvurderingsprocessen, skolernes vurderingspraksis samt de faglige og vejledningsmæssige indsatser, der tilbydes ikke-uddannelsesparate unge i folkeskolen.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-parate elever i grundskolen.