Social mobilitet på videregående uddannelser
Videnscenter artikel

Social mobilitet på de videregående uddannelser, rapport fra DEA

Rapporten viser, at universiteter i mindre grad end erhvervsakademier og professionshøjskoler fremmer social mobilitet, målt på optag og gennemførelse.

Konklusionen på rapporten er, at de studerendes baggrund har betydning for, om de gennemfører en videregående uddannelse, også når de på papiret har de samme forudsætninger målt på karakterer fra gymnasiet. Den social mobilitet er mindre på universiteter end på erhvervsakademier og professionshøjskoler. 

Universiteter optager i højere grad end erhvervsakademier og professionshøjskoler studerende fra topindkomstfamilier og har færre tiltag, der støtter studerende fra lavindkomstfamilier i at søge om optagelse på eller gennemføre studierne. 

Rapporten peger på, at med enkelte undtagelser har universiteterne ikke strategisk opmærksomhed på at fremme social mobilitet. Opmærksomheden er i højere grad rettet imod ’talent’, ’mangfoldighed’ og ’diversitet’. Blandt erhvervsakademier og professionshøjskoler er der flere eksempler på, at social mobilitet får strategisk opmærksomhed.

Læs:

En kort omtale med hovedkonklusion

En længere omtale med detaljer fra rapporten

Rapporten: Social mobilitet på de videregående uddannelser