Skubbet ud af uddannelsessystemet
Videnscenter artikel

Skubbet ud af uddannelsessystemet efter karakterkrav på erhvervsuddannelserne, studie fra VIVE og ROCKWOOL Fonden

Indførslen af karakterkrav til erhvervsuddannelserne har skubbet drenge med lave karakterer ud af uddannelsessystemet, viser et studie fra VIVE og ROCKWOOL Fondens forskningsenhed. Det har på kort sigt betydet en mindre stigning i kriminalitet blandt drenge.

I 2015 blev der i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen indført et nyt karakterkrav på 02 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve for at påbegynde en erhvervsuddannelse. Karakterkravet påvirker uddannelsesmulighederne for drenge med karakterer under 02 ved afgangsprøven, som også er i risikogruppen for at begå kriminalitet.

Introduktionen af karakterkravet til erhvervsuddannelserne har haft betydning for drenge med karakterer under 02 ved afgangsprøven. Blandt drenge med karakterer fra 9. klasses afgangsprøve i 2015 opfyldte 4,4 procent ikke karakterkravet (svarende til 1.343 drenge). Karakterkravet har mindsket deres sandsynlighed for at være i gang med en erhvervsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse med 62 procent: I 2014 (før reformen) var 21 procent af drenge med karakterer under 02 i gang med en erhvervsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse, men i 2015 (efter reformen) faldt andelen til 8 procent. Samtidig er der ingen signifikante ændringer i andelen af drenge med karakterer under 02 på gymnasiale uddannelser, som var 2 procent i 2015. 12 måneder efter studiestart er andelen, der er i gang med en erhvervsuddannelse, fortsat 58 procent lavere sammenliget med før indførslen af karakterkravet.

VIVE og Rockwool Fondens Forskningsenhed har i undersøgelsen anvendt introduktionen af karakterkravet som et naturligt eksperiment til at estimere effekten på kriminel adfærd. I analyserne har de koblet en lang række danske registerdata sammen og sammenligner udviklingen i uddannelsessituation og sigtelser for drenge, der færdiggjorde 9. klasse i 2014 før karakterkravet, med drenge, der færdiggjorde 9. klasse i 2015 efter karakterkravet. I analyserne inddeles alle 60.759 drenge, der har karakterer fra folkeskolens afgangsprøver i 2014 og 2015 i grupper fra de højeste til de laveste på karakterskalaen, og desammenligner forskelle i udviklingen blandt disse karaktergrupper før og efter reformen af karakterkravet.

Læs et dansk referat af studiet.

Læs studiet: Pushed out of the education system: using a natural experiment to evaluate consequences for boys