Videnscenter artikel

Seniornetværk hjælper ledige seniorer i arbejde

Senior Erhverv Danmark er en samling af 22 frivillige netværk for ledige over 50 år, der skal støtte ledige seniorer og hjælpe dem til at finde tilbage til arbejdsmarkedet. VIVE har gennemført en evaluering af netværkene, der tæller knapt 2.300 medlemmer.

VIVEs evaluering viser, at medlemmerne oplever at modtage en støtte og hjælp i netværkene, som de ikke finder i a-kassen eller jobcenteret. Undersøgelsen peger på, at det er aktiviteter som virksomhedsbesøg, feedback på CV og ansøgninger, aktivitetsgrupper og konkret jobformidling, der har haft betydning for seniorernes jobmuligheder. I netværket kommer gennemsnitligt hver fjerde medlem i arbejde i løbet af et år. Undersøgelsen viser, at der er meget store forskelle på, hvor stor succes det enkelte netværk har med at få folk i job

Læs undersøgelsen her