Læseevne og arbejdsmarkedet
Videnscenter artikel

Sammenhæng mellem færdigheder og præstationer på arbejdsmarkedet

Hvilken indflydelse har vores evne til at læse og tilegne os ny viden på, hvordan vi klarer os på arbejdsmarkedet? Hvad betyder vores selvtillid, vores vedholdenhed og vores tilgang til læring? Og har det betydning, om vi tilegner os færdighederne som børn eller som voksne? VIVE har undersøgt sammenhænge.

Undersøgelsen er mundet ud i en engelsksproget videnskabelig artikel: Childhood and Adulthood Skill Acquisition - importance for labor market outcomes. 

Undersøgelsen beskæftiger sig med vores kognitive færdigheder: Evnen til at læse og tilegne sig ny viden og vores ikke-kognitive færdigheder: Selvtillid, vedholdenhed og tilgang til læring. Færdighederne er blevet målt hos de samme danskere som 15-årige og igen som 27-årige, hvor mange er ved at træde ind på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viser, at kognitive færdigheder er afgørende for både indkomst og beskæftigelse, men det er ikke så afgørende, hvornår man erhverver dem. For ikke-kognitive færdigheder gælder det samme for indkomst, men når det drejer sig om beskæftigelse, er ikke-kognitive færdigheder kun afgørende, hvis man havde høje kognitive færdigheder og lave ikke-kognitive færdigheder som barn.

Undersøgelsen er foretaget på baggrund af matchede PISA- og PIAAC-data og dertil knyttede registerdata. Færdighederne måles både som barn (PISA) og som voksen (PIAAC). Det er på den baggrund muligt at analysere både, om kognitive og/eller ikke-kognitive færdigheder har betydning for indkomst og beskæftigelse, samt hvilken betydning timingen af erhvervelse af de forskellige færdigheder har.

Læs artiklen: Childhood and Adulthood Skill Acquisition - importance for labor market outcomes.

Læs dansk omtale af undersøgelsen.