Videnscenter artikel

Rapport: Søgemønstre til videregående uddannelse og faktorer for frafald

Tænketanken DEA har undersøgt, hvordan søgemønstrene til de videregående uddannelser har ændret sig over tid og hvilke faktorer, der øger risikoen for frafald på de videregående uddannelser.

DEA har gennemgået omkring 3 mio. ansøgninger til de videregående uddannelser fra 1,2 mio. ansøgere i perioden 2005-2020. Tallene stammer fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) og Danmarks Statistik. DEA har haft til formål at undersøge, hvordan ansøgernes søgemønstre er ændret over tid, særligt inden for velfærds- og STEM-uddannelserne. Herudover har de undersøgt, hvad der kendetegner dem, der søger mere eller mindre bredt og hvilke søgemønstre, der øger risikoen for frafald.

Generelt ses en markant stigning i antallet af både ansøgere og ansøgninger til videregående uddannelse over de sidste 15 år. Fx lavede en ansøger i gennemsnit to ansøgninger i 2005. Dette tal var steget til næsten tre ansøgninger pr. ansøger i 2020. Erhvervsakademierne har oplevet den største stigning. Herudover ses en tendens til at søge bredere, både i forhold til uddannelsestype, fagområde og landsdele. Både på søgningen til de fire store velfærdsuddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver) og til STEM-uddannelserne ses en generel stigning i andelen af ansøgninger i undersøgelsens periode. 

Derudover har man også kigget på risici for at studerende falder fra deres uddannelse. Her er man bl.a. kommet frem til, at jo lavere ens uddannelse var prioriteret i KOT-ansøgningen, jo større er risikoen for at falde fra uddannelsen. I sammenhæng med dette ses et mindre frafald, jo flere der på en uddannelse har haft uddannelsen som deres første prioritet. Herudover ses et større frafald på uddannelser, hvor antallet af studerende er lavere i forhold til sammenlignelige uddannelser med flere studerende.

Læs DEA's rapport Unges uddannelsesvalg til videregående uddannelse.

Læs DEA's artikel.