Videnscenter artikel

Rapport og webinar: Gymnasiale uddannelser og karakterer på første år af de videregående uddannelser, delrapport 2

EVA har undersøgt forskelle i karaktergennemsnit på første år af de videregående uddannelser blandt studerende med forskellige gymnasiale uddannelser.

Denne EVA-rapport er nr. 2, som har haft til formål at undersøge sammenhængen mellem gymnasial uddannelse og karakterer på videregående uddannelse. Rapporterne er bestilt af Danske Gymnasier. Den første delrapport fokuserede på forskelle i karaktergennemsnit på et overordnet niveau og opdelt på hovedområder samt udvalgte enkeltuddannelser. Delrapport nr. 2 har fokus på, at sammenligne studerendes karakterer i eksamensfag i stedet for det samlede karaktergennemsnit. 

Udgivelserne af de to delrapporter følges op af et webinar den 26. oktober, som vil præsentere resultaterne og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Se link nederst på denne side.

Delrapport 2 viser, at studerende fra hf får markant lavere karaktergennemsnit end studerende fra stx, selvom de har klaret sig lige godt til eksamen i samme fag. Denne tendens fandt man også på det overordnede niveau. Det gælder også studerende med en htx- eller hhx-baggrund, her er forskellene i karaktergennemsnit dog mindre.

Rapporten viser også, at sammenligner man uddannelser inden for udvalgte hovedområder, giver det sammensatte resultater Der er er altså ikke på samme måde en klar tendens, i forhold til hvad der sker med forskellen i karaktergennemsnit mellem stx og de øvrige gymnasiale uddannelser, når man fokuserer på de udvalgte hovedområder.

Data fra ungdomsuddannelserne er indsamlet før indførelsen af gymnasiereformen, der trådte i kraft ved skoleåret 2017. På hf har man bl.a. siden reformen skullet tage en udvidet fagpakke, hvis man ønsker at søge ind på en universitetsuddannelse.

Undersøgelsen omfatter alle erhvervsakademi- professionsbachelor og universitetsbacheloruddannelser.

Rapport: Gymnasiale uddannelser og karakterer på første år af videregående uddannelser, delrapport 2

Rapport: Gymnasiale uddannelser og karakterer på første år af de videregående uddannelser, delrapport 1

Webinar 26. oktober: Hvordan klarer studerende fra stx, hf, htx og hhx sig på de videregående uddannelser?