Førsteårsstuderendes trivsel under nedlukningen
Videnscenter artikel

Rapport: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen

Denne rapport ser på konsekvenserne af hjemsendelsen i vinteren og foråret 2020/2021 for førsteårsstuderende på videregående uddannelser. EVA har bl.a. spurgt de studerende om deres oplevelser af onlineundervisningen, deres motivation, faglige engagement og det sociale læringsmiljø.

Rapporten viser overordnet, at hjemsendelsen har påvirket alle de undersøgte aspekter negativt. For at belyse det særlige ved de studerendes situation under COVID-19 sammenlignes resultaterne med førsteårsstuderende på tidligere årgange.

70 pct. af førsteårsstuderende svarer i EVA’s spørgeskemaundersøgelse fra marts 2021, at de har fået mindre udbytte af onlineundervisningen end almindelig fysisk undervisning. Og 63 pct., der går på uddannelser med praksiselementer, er bekymrede for, om deres praktiske færdigheder bliver svagere på grund af hjemsendelsen. 

Rapporten viser, at hjemsendelsen især er gået hårdt ud over de studerendes sociale tilhørsforhold på studierne. Hele 80 pct. af førsteårsstuderende synes fx, det har været svært at være en del af studiefællesskabet, når undervisningen foregår online, og kun 33 pct. svarer, at de i høj grad kender de andre studerende på deres hold. Det er ca. halvt så mange som for bare et år siden, hvor 61 pct. svarede, at de i høj grad kendte de andre på holdet. 

Læs rapporten: Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen.

Læs artiklen: Studerende føler sig fagligt og socialt bagud efter nedlukningen.