Trivsel på erhvervsuddannelser
Videnscenter artikel

Rapport: Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Frafaldet fra erhvervsuddannelser er meget højt, men det er muligt at dæmme op for det ved at styrke elevernes trivsel, viser ny EVA-undersøgelse.

Mistrivsel blandt eleverne hænger sammen med frafald på erhvervsuddannelserne. Undersøgelse slår fast, at der er en statistisk sammenhæng mellem frafald og elevernes trivsel: For jo højere en elev selv vurderer sin trivsel i den nationale elevtrivselsundersøgelse, des mindre er sandsynligheden for, at eleven vil falde fra sin uddannelse.

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er meget højt sammenlignet med andre ungdomsuddannelser: Over 40 % af de elever, der starter på en eud, dropper ud igen.

Skolelederne i undersøgelsen peger også på, at trivsel og frafald hænger sammen. De kan fx observere, at frafaldet går ned, hvis de har arbejdet systematisk med at skabe bedre trivsel hos eleverne.

Undersøgelsen viser, at især relationen mellem elev og lærer er afgørende for elevernes trivsel i undervisningen. De elever, der trives dårligst på erhvervsuddannelserne, er udfordrede på netop relationen til læreren:

Cirka 50 % af eleverne, der trives allerdårligst, oplever ikke, at læreren respekterer dem eller giver dem faglig hjælp, når de har brug for det. Og 60 % oplever ikke, at lærerne forklarer tingene, så de forstår dem. Til sammenligning gælder det for henholdsvis 7 % og 13 % af de øvrige elever.

EVA’s undersøgelse giver også en række bud på, hvad erhvervsuddannelserne mere konkret kan gøre for at styrke elevernes trivsel. Den peger fx på, at det skaber trivsel for eleverne at få støtte til de overgange, de går igennem i løbet af uddannelsen, både når de skal i praktik, og når de er tilbage på skolebænken igen efter praktikken. 

Læs rapporten: Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Læs artikel: Elever, der trives dårligt, har større risiko for at droppe ud af deres erhvervsuddannelse.