Projekt Kloge Hænder
Videnscenter artikel

Projekt Kloge Hænder

Jyske Bank tog i 2018 sammen med CABI og andre aktører initiativ til Projekt Kloge Hænder for at få flere unge motiveret til at tage en erhvervsuddannelse. Det forventes nemlig, at Danmark i 2025 vil mangle 70.000 faglærte.

Ideen bag projektet var at give folkeskoleelever i 7.-9. klasse flere muligheder for at omsætte teori til praktisk arbejde og skabe noget med deres hænder.

Formålet med Kloge Hænder var, at flere unge blev motiveret til at tage en erhvervsfaglig uddannelse ved bl.a. at:

  • sætte mere fokus på og anerkende de praktiske kompetencer i udskolingen
  • give bedre indsigt i erhvervsfaglige uddannelses- og karrieremuligheder og en tættere kontakt til det lokale erhvervsliv
  • gøre de unge bevidste om deres egne styrker og synliggøre disse for skole, forældre og erhvervsledere, der skal hjælpe dem videre til uddannelse.

 

Der blev gennemført tre pilotprojekter, hvor udvalgte skoler og elever i løbet af 1-2 praktiske projektuger udførte en håndværksmæssig forskønnelse eller forbedring af et lokalt område eller bygning, som efterfølgende kommer de unge og lokalmiljøet til gode. 

Projekterne har givet eleverne mulighed for at prøve kræfter med håndværksfag og både elever og skoler har været meget glade for at deltage i projektet. For eksempel gav flere elever på Lundehusskolen på Østerbro i København udtryk for ”at have fået øjnene op” for glæden ved at skabe noget med deres hænder.

Resultater og erfaringer fra de tre pilotprojekter er blevet samlet og formidlet i en evalueringsrapport. Rapporten kommer med relevante erfaringer til projektets forskellige interessenter og beslutningstagere ifm. videreførelse af projektet på landsplan og i de enkelte kommuner. Der er også lavet vejledningsmateriale, der præsenterer erfaringer og anbefalinger til konkret gennemførsel af kommende projekter. 

Læs om projekt Kloge Hænder

Kloge Hænder: Erfaringsopsamling

Kloge Hænder: Vejledningsmateriale