praktikpladsundersøgelse
Videnscenter artikel

Praktikpladsundersøgelse 2020

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har foretaget en adfærdsanalyse af praktikpladser ved 3.395 elever optaget direkte på grundforløb 2 og 4.095 virksomheder godkendt til at have lærlinge/elever.

 

Rapporten undersøger praktikpladser set ud fra et virksomhedsperspektiv og et elevperspektiv.

En sociologisk adfærdsanalyse giver en grundlæggende forståelse for, hvad der motiverer virksomheder til at tage lærlinge/elever, hvad der afholder dem fra det, samt hvordan de oplever praktikpladssystemet. Og den giver indsigt i elevernes forventninger til en praktikplads, ansøgningsstrategier samt hvilken værdi de tillægger praktikpladser, job, skole og skolepraktik.

Praktikpladser set fra et virksomhedsperspektiv

Undersøgelsen blandt virksomheder viser, at de for at tage en elev, lægger vægt på at:

  • en elev skal være en egentlig ressource i virksomheden
  • en elev skal være mødestabil, arbejdsom og samarbejdsvillig, som det også kræves af de øvrige medarbejdere
  • der skal være opgaver nok i virksomheden til en elev
  • der skal være ansatte nok til at rumme en elev
  • det er et plus, at eleven søger personligt (opsøgende)
  • erhvervsskolerne er virksomhedsorienterede og har forståelse for virksomhedens behov
  • erhvervsskolerne klæder eleverne på til arbejdet og lærer den mødestabilitet og arbejdsomhed
  • erhvervsskolerne hjælper med at finde den rigtige elev
  • erhvervsskolerne hjælper med det administrative i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftale
  • erhvervsskolerne hjælper med at planlægge skoledage, skoleophold og ansættelsesforhold, der stemmer overens med hverdagen i virksomhederne

Praktikpladser set fra et elevperspektiv

Undersøgelsen blandt elever viser, at elever vælger erhvervsskole og erhvervsuddannelse ud fra praktiske kriterier. De vælger ikke ud fra skolens omdømme, men vælger det fag, de vil arbejde og uddanne sig inden for. Derefter vælges nærmeste skole med denne uddannelse. Så eleverne identificerer sig ikke med skolen, men med faget og den praktikplads, de gerne vil have. 

Eleverne anser praktikpladsen som det afgørende sted at få faglig udvikling og identifikation. Elever, der aktivt har en målrettet strategi for praktikpladssøgning har størst chance for at få en plads. De elever, der allerede ved grundforløbets start har en aftale om praktikplads, har ofte en bred berøringsflade. Det er en fordel at have fritidsjob eller have arbejdet ufaglært inden uddannelsens start. En relativt stor andel af dem, der tidligt har aftale om praktikplads, er hjemmeboende. Elevernes opfattelse af skolepraktik (inden de evt. starter i et forløb) er, at det er svært at identificere sig med faget gennem skolepraktik og at det giver dårligere muligheder senere. 

Baggrund

I november 2019 indgik Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier et samarbejde med 32 erhvervsskoler i Danmark. Ønsket var at få et øget kendskab til målgruppen af elever, der er optaget direkte på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen beskæftiger sig ikke med elever, der har gået på grundforløb 1 inden optaget på grundforløb 2. Samtidig var ønsket at få indsigt i elevernes opfattelse
af praktikpladser, samt virksomhedernes syn på og erfaring med praktikpladser. Derfor er der foretaget en sociologisk adfærdsanalyse.

Læs mere: 

Rapporten: Praktikpladsundersøgelse 2020

Omtale af rapporten: En lærling skal komme til tiden.