Guidance in Education - forside
Videnscenter artikel

Ny version af Guidance in Education, 2020

Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) har udgivet en ny version af Guidance in Education, der henvender sig til vejledere og beskriver det danske vejledningssystem på engelsk.

'Guidance in Education – the educational guidance system in Denmark' indeholder en overordnet beskrivelse af det danske vejledningssystem og vejlederuddannelser samt mere detaljerede præsentationer af Den kommunale ungeindsats, Studievalg Danmark, eVejledning, UddannelsesGuiden og vejledningen på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 

Publikationen ligger tilgængelig i en pdf-udgave på Ufm.dk, og den trykte version kan bestilles samme sted. 

UFM.dk, Guidance in Education