Videnscenter artikel

Ny undersøgelse af lediges vej til erhvervsuddannelserne

Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG) har sammen med 32 erhvervsskoler foretaget en kvalitativ analyse, der søger at afdække lediges vej til erhvervsuddannelserne.

Formålet med undersøgelsen er at skabe viden om den lediges vej gennem systemet, og hvor der kan sættes ind for forbedre processen med at hjælpe ledige videre til en faglært uddannelse.

Undersøgelsen viser, at der er stor forskel på den enkelte sagsbehandlers og vejleders viden om erhvervsuddannelserne, hvordan de tilegner sig viden, og hvilket netværk de har til erhvervsskolerne. Undersøgelsen peger på, at kompetenceudvikling af sagsbehandlere og vejledere i jobcentre og kommuner vil kunne sikre en bedre og mere ensartet vejledning.

Kommunerne ønsker, at erhvervsskolerne bidrager til en bedre overgang fra ledig til elev med fem konkrete punkter, der kan forbedre overgangen og bidrage til en bedre uddannelsesstart. Fra erhvervsskolerne er der et ønske om, at de ledige bliver bedre vejledt, inden de vælger uddannelse, så den ledige har en interesse i uddannelsen. Både kommuner og erhvervsskoler fremhæver, at et større fokus på onboarding på uddannelsen og efterfølgende fastholdelse vil skabe mindre frafald.

Læs mere her.