Videnscenter artikel

Ny opsøgende indsats virker - studerende hjælpes ud af mistrivsel

Studenterrådgivningen får fat på de unge, der har det dårligt på studiet, igennem nyt forsøg med opsøgende indsats. Det sker på en app, hvor de studerende kan tilkendegive, hvordan de har det.

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Normalt er det de studerende selv, der tager fat i Studenterrådgvingen, når den enkelte oplever problemer i forhold til sin trivsel. Studenterådgivningen og virksomheden Howdy har sammen lavet et forsøg, hvor studerende på udvalgte uddannelsesinstitutioner har svaret på spørgsmål om deres generelle velbefindende på en app. De studerende, der scorer lavt, bliver tilbudt en proaktiv samtale med Studenterrådgivnigen.

EVA har gennemført en undersøgelse af forsøget. Denne undersøgelse peger på, at man ved brug af app'en har fået fat i de studerende med dårlig trivsel tidligere end før, og indsatsen er dermed blevet mere effektiv.

Undersøgelsen peger også på, at de rådgivende samtaler forbedrer trivslen blandt studerende i mistrivsel, og både rådgivere og studerende har en positiv oplevelse af indsatsen. Dertil kommer, at indsatsen er relativt billig, og at den adresserer en væsentlig udfordring: at nedbryde barrierer for at søge hjælp blandt studerende i mistrivsel.

Du kan læse meget mere om indsatsen og undersøgelsen her