Ufaglærte på arbejdsmarkedet
Videnscenter artikel

Notat fra DEA: Sociale kompetencer giver ufaglærte flere jobmuligheder

Hver anden ufaglært er ansat i et teknologiudsat job. Et job som gør, at en opkvalificering kan blive nødvendig for, at både den enkelte kan beholde sit job og for at samfundet ikke mangler arbejdskraft. Men hvilke kompetencer skal der til, for at ufaglærte kan beholde deres ståsted på arbejdsmarkedet?

Notatet dykker ned i det spørgsmål og ser også på, hvilke beskæftigelsesmuligheder, forskellige kompetencer giver på arbejdsmarkedet.

Den statistiske baggrund for notatet er ca. 400.000 beskæftigede ufaglærte over 25 år og det sammenligner arbejdsmarkedskompetencer i 2016 og 2011. Gruppen af ufaglærte dækker over 800 jobfunktioner og 35 forskellige relevante kompetencer er i den forbindelse beskrevet i notatet.

En af hovedkonklusionerne er, at kravet til arbejdsstyrkens kompetenceniveau er steget i perioden og skyldes, at de tilbageværende ufaglærte jobs kræver flere og flere kompetencer. Det gælder alle typer af kompetencer, på nær de tekniske. Herudover fandt man, at personer, der har ufaglærte jobs, hvor der kræves sociale kompetencer, har lettere ved at bygge ovenpå, da denne type af kompetencer baner vejen til jobs med endnu flere kompetencer.

Notatet viser, at jo flere krav, der var til det ufaglærte job, jo højere løn kunne man forvente at få. Det samme fandt man i forhold til, at der var en øget tilknytning til arbejdsmarkedet, jo flere kompetencer, der blev krævet.

Man fandt også, at VEU-systemet primært opkvalificerer de ufaglærte, der har brug for stærke tekniske kompetencer og i mindre grad de ufaglærte, som har brug for stærke sociale og basale kompetencer.

 

Nyhed: Sociale kompetencer giver flere jobmuligheder

Notat: Kompetencekrav på det ufaglærte arbejdsmarked