AMU som indgang til basale færdigheder
Videnscenter artikel

Notat: AMU som indgang til basale færdigheder

EVA har undersøgt udviklingen i aktiviteten på AMU-kurser målrettet styrkede læse-, skrive- og regnefærdigheder fra 2008 til 2019.

Mange danskere har svært ved at læse, skrive og regne. Det er en udfordring for den enkelte, men også for arbejdsmarkedet og samfundet, som i stigende grad efterspørger faglært arbejdskraft. Trods flere politiske initiativer, som skulle øge deltagelsen på arbejdsmarkedsuddannelseskurser i læsning, regning og andre basale færdigheder, er aktiviteten lav, viser analysen fra EVA. 

Fra 2008-2019 har man fra politisk side igangsat to initiativer, som skulle øge aktiviteten på AMU-kurserne målrettet styrkede basale færdigheder:

I 2013 blev det besluttet, at AMU-kurserne i dansk og matematik begge skulle opdeles, så varigheden blev kortere, hvilket var efterspurgt blandt udbyderne. To år senere, i 2015, igangsatte man en forsøgsordning, som gjorde det gratis at deltage i AMU-kurser målrettet styrkede læse-, skrive- og regnefærdigheder, hvis man samtidig deltog i andre AMU-kurser. Ordningen blev gjort permanent med trepartsaftalen fra 2017.

Læs kort omtale og download notatet: AMU som indgang til styrkede basale færdigheder.

Læs længere omtale: Lav aktivitet på AMU-kurser trods politiske initiativer.