Minoritetskøn på eud
Videnscenter artikel

Minoritetskøn på erhvervsuddannelserne, undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder.

Undersøgelsen ser på kønsopdeling, frafald og trivsel blandt minoritetskøn på danske erhvervsuddannelser.

Undersøgelsen handler om kønsopdelingen på de danske erhvervsuddannelser. Den belyser, om kvinder og mænd, der udgør minoritets køn på deres uddannelser, oftere falder fra end elever, der udgør majoritetskønnet, og hvordan de trives som minoritetskøn. Fokus er på erhvervsuddannelserne, hvor uddannelsesretningerne er markant kønsopdelte, og der opstår såkaldte kvindefag og mandefag. Denne kønsopdeling fortsætter ind på arbejdsmarkedet, hvor de kønsopdelte mønstre cementeres yderligere.

Undersøgelsen peger på, at der er status quo­ i forhold til kønsopdelingen på erhvervsuddannelserne. Den bekræfter billedet fra tidligere undersøgelser, der viser, at det går meget langsomt med at få rykket ved kønsopdelingen på danske uddannelser og erhvervsuddannelserne især.

Undersøgelsen består af en kvantitativ og en kvalitativ analyse, der munder ud i en række anbefalinger på området.

Analysens kvantitative del beskriver på baggrund af data fra erhvervsskoleregisteret og Danmarks Statistik, hvordan kønsopdelingen ser ud over tid, og undersøger, hvordan det at være en kønsminoritet på uddannelsen hænger sammen med risikoen for frafald. Den kvantitative analyse er afgrænset til at have fokus på elever på erhvervsuddannelser med tal fra 2010 til 2017.

Den kvantitative analyse viser, at erhvervsuddannelserne i et markant omfang fortsat er kønsopdelte. Analysen viser også, at der er et større frafald blandt de elever, der er minoritetskøn på deres uddannelser. 

Ud fra undersøgelsen kommer instituttet med en række anbefalinger til Undervisningsministeren, STIL og Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Institut for Menneskerettigheder: Minoritetskøn på erhvervsuddannelser

Kort omtale af undersøgelsen med konklusioner og anbefalinger