Kvalitet på videregående uddannelse
Videnscenter artikel

Kvaliteten på de videregående uddannelser i et international perspektiv

Tænketanken DEA har set på uddannelseskvaliteten på tværs af lande på 12 forskellige parametre. Målet var at finde ud af, hvordan det står til med uddannelseskvaliteten på danske videregående uddannelse.

Det er svært at lave en sammenligning, da der er få indikatorer, som har høj nok datakvalitet i alle lande, men DEA-rapporten vover alligevel at konkludere, at Danmark ikke ser ud til at ligge i top blandt de lande, som vi normalt sammenligner os med. Blandt andet dokumenteres det, at Danmark investerer mindre i de videregående uddannelser end landene, vi normalt sammenligner os med.

Rapporten identificerer få indikatorer, der har en acceptabel datakvalitet, og som også er relevant for kvaliteten af de videregående uddannelser. Man kan derfor ikke drage håndfaste konklusioner om kvaliteten af de danske videregående uddannelser i forhold til udenlandske institutioner. 

Rapporten har dog fundet 12 indikatorer, hvor Danmark sammenlignes med de EU-lande samt Schweiz og Norge, hvor der er data. I otte ud af de 12 indikatorer ligger Danmark i den bedste halvdel af de lande, der er data for.

I tre indikatorer er Danmark i den bedste fjerdedel:

  1. Gennemførelse i pct. på bachelorniveau fordelt på normeret studietid, samt normeret studietid + 3 år, hvor Danmark ligger nr. 1 ud af 9 lande.
  2. Et af to mål for arbejdsgiveres vurdering af universitetsdimittenders arbejdsmarkedsfærdigheder, hvor Danmark ligger nr. 5 ud af 24.
  3. I forhold til studieintensitet placerer de danske studerende sig som nr. 5 ud af 23, når undervisningstimer og personlig studietid ses under et.

Danmark har den laveste placering i sammenligningerne på relativ løngevinst ved videregående uddannelse, hvor Danmark ligger 20 ud af 23. Dernæst kommer Danmarks placering ift. årlige udgifter per studerende for videregående uddannelser (18 ud af 24).

Som nævnt er det svært at lave en egentlig sammenligning på grund af manglende brugbar data, Rapporten kommer derfor også med forslag til, hvordan man kan forbedre muligheden for en egentlig sammenligning landene imellem. 

Læs rapporten: Internationalt perspektiv på kvaliteten af danske videregående uddannelser

Læs kort omtale af rapporten med konklusion

Læs længere omtale med motivation, hovedbudskaber og metode