Ung pige der lodder
Videnscenter artikel

Især unge med ufaglærte og faglærte forældre fravælger erhvervsuddannelserne. Analyse fra DEA.

Ny analyse fra DEA viser, at faldet af unge, der går i gang med en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, primært er sket blandt børn af ufaglærte og faglærte forældre.

Tænketanken DEA har analyseret udviklingen i optagelsen til erhvervsuddannelserne mellem 2000 og 2017 i lyset af den politiske aftale om "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" fra 2014.  

Siden 2000 er andelen af helt unge, der starter på en erhvervsuddannelse, faldet, uanset forældrenes uddannelsesbaggrund. Dog er andelen faldet klart mest for unge med ufaglærte eller faglærte forældre. Andelen af unge med faglærte er faldet fra godt 40 pct. i år 2000 til ca. 28 pct. i dag, altså et fald på ca. 30 pct. For unge med ufaglærte forældre er andelen faldet med knap 50 pct.

Analysen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra det komprimerede elevregister (KOTRE) ved Danmarks Statistik, der indeholder information om alle påbegyndte og afsluttede uddannelser. Populationen udgør godt 1,1 mio. personer. Den indeholder unge, der har afsluttet 9. kl. i grundskolen i perioden 2000-2016.

DEA: Unge med ufaglærte og faglærte forældre fravælger erhvervsuddannelserne.