Videnscenter artikel

Inspirationsmateriale fra EVA

Hvordan styrkes elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne? EVA har bl.a. udarbejdet et inspirationshæfte og tre små film til inspiration.

Øget politisk fokus på elevernes trivsel på erhvervsuddannelserne, flere ringe trivselsundersøgelser blandt EUD-eleverne samt en øget påvirkning af trivslen på grund af hjemsendelser og restriktioner, har fået EVA til at udarbejde inspirationsmateriale til ledere, vejledere og konsulenter, der arbejder med trivsel på erhvervsuddannelserne.

Materialet består af et inspirationshæfte, tre inspirationsfilm samt et tilbud om at booke EVA til en workshop om arbejdet med at fremme elevtrivsel.

I inspirationshæftet fremhæves 5 pointer i arbejdet med elevtrivsel:

1) Det betaler sig at styrke elevernes trivsel. Risikoen for frafald mindskes, når den generelle trivsel øges.

2) Trivselsarbejde koblet med andre strategiske indsatser har mere langsigtet effekt.

3) Lærernes kompetencer i klasseledelse er særligt vigtige.

4) Trivslen styrkes, når eleverne inddrages.

5) Opfølgningen på fravær skal både være systematisk og håndholdt.

Herudover er der fokus på fire temaer, som er vigtige at være opmærksomme på, når man arbejder med elevtrivsel. Det er hhv. Undervisning og arbejdsformer, Faglige og sociale fællesskaber på skolen, Støtte og ressourcer samt Overgange mellem praktik og skole og grundforløb og hovedforløb.

I de tre små film kan man høre elever, lærere og ledere fortælle om, hvad det har betydet for dem, at der blev arbejdet med elevernes trivsel på deres uddannelse.

Som en tredje pind i inspirationsmaterialet tilbyder EVA, at facilitere en workshop hos jer eller byde ind med et oplæg om elevtrivsel og sætte fokus på, hvad I gør godt, og hvad I kan gøre mere af. Workshoppen kan tilpasses jeres institutions behov.

Læs mere om de enkelte tilbud i nedenstående links.

Inspirationshæfte

Tre små film

Book en workshop

Inspirationsmaterialet er kommet til på baggrund af en undersøgelse om elevtrivsel på erhvervsuddannelserne. Denne rapport finder du her:

Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne