Videnscenter artikel

Inspiration til afholdelse af virtuelle åbent hus-arrangementer og orienteringsaftener

EMU, Danmarks Læringsportal, præsenterer forslag til, hvordan I på uddannelsesinstitutionerne kan afholde virtuelle arrangementer for kommende elever og deres forældre.

Artiklen er målrettet vejledere, ledere og andre, der arbejder med at planlægge virtuelle åbent hus-arrangementer m.m., så kommende elever og deres forældre kan få en god introduktion til en uddannelsesinstitution og på et mere oplyst grundlag kan træffe et kvalificeret valg.

I artiklen præsenteres forskellige faser af planlægningen af et virtuelt arrangement. De tre faser er planlægning, gennemførsel og evaluering. I hver af de tre faser gennemgås opmærksomhedspunkter, teknik og inspiration til aktiv deltagelse.

Link til artikel om at afholde virtuelle arrangementer på uddannelsesinstitutionerne.