Løneffekter af videregående voksen- og efteruddannelse
Videnscenter artikel

Forskel på løneffekter af videregående voksen- og efteruddannelse. Notat fra DEA

Et nyt notat fra Tænketanken DEA viser, at der generelt er en positiv effekt ved at tage en videregående voksen- og efteruddannelse.

Tager man en akademi- og diplomuddannelse, giver det i gennemsnit en stigning i lønnen på ca. 1.000 kr. om måneden.  Efteruddannelser inden for erhvervsøkonomi, administration og jura giver de største løngevinster med knap 80.000 kr. over de første fire år efter start. Deltagere på efteruddannelser inden for andre fagområder opnår løneffekter på ca. halvdelen. Masteruddannelser giver ikke samme løneffekter.

Tænketanken DEA ønsker med projektet at skabe større viden om de økonomiske effekter af videregående VEU, og hvorvidt den offentlige medfinansiering af området er samfundsøkonomisk rentabel. Resultaterne har til formål at styrke grundlaget for fremtidige beslutninger på området.

Flere analyser har undersøgt værdien af videregående voksen- og efteruddannelse for den enkelte og samfundet. De finder ikke entydigt bevis for, at der er overordnede løneffekter af videregående VEU for beskæftigede i Norden. 

Denne analyse dykker ned og undersøger, om der er forskel på løneffekter afhængigt af, hvilken uddannelsesbaggrund deltagerne har, og hvilke efteruddannelser de deltager i. Deltagergruppen er opdelt på alder, uddannelsesbaggrund og valg af efteruddannelse. DEA undersøger også, om løngevinsterne varierer, alt efter om man færdiggør en hel akademi-, diplom eller masteruddannelse eller tager et kortere kursusforløb.

Læs kort omtale af analysen.

DEA: Løneffekter af videregående voksen- og efteruddannelse.