Forberedende undervisningsforløb for unge med faglige og sociale udfordringer

Bedre faglige resultater, større selvtillid og mere mod er nogle af de gevinster, som deltagerne har fået ud af at være med i projekt UPGRADE.

Evaluering af projekt UPGRADE som i perioden 2014 til 2016 har tilbudt unge forberedende undervisningsforløb. Målet har været at forbedre de unges kundskaber i dansk og matematik, at udvikle deres personlige kompetencer og at afklare og vejlede dem i forhold til deres videre uddannelse. 

Det er Region Hovedstaden og Københavns VUC, der har gennemført projektet på VUC-centre i Nordsjælland, Lyngby og på Vestegnen. I alt 260 unge har deltaget i de forberedende forløb.

Evalueringen understreger især vigtigheden af at skabe et trygt læringsmiljø for denne målgruppe af unge. Desuden pointeres vigtigheden af et positivt samarbejde imellem faglærere, vejledere og mentorer fra jobcentrene for at skabe sammenhængende og meningsfulde forløb, der tager udgangspunkt i den enkelte unge.  

KORA.dk, marts 2017, Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelse på højskoler og frie fagskoler