Karakterkrav til eud
Videnscenter artikel

Færre fagligt udfordrede unge er kommet i gang med en ungdomsuddannelse efter EUD-reform

I et nyt notat har Tænketanken DEA set på, hvordan det går med de unge, der ikke opfylder adgangskravet til erhvervsuddannelserne. Adgangskravet trådte i kraft i 2015 som en del af en bred politisk aftale, der skulle styrke erhvervsuddannelserne.

I 2014 blev der indgået en bred politisk aftale om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, der havde til hovedformål at få flere unge til at starte på erhvervsuddannelserne (eud) samt at reducere frafaldet på uddannelserne. Aftalen indeholdt ti indsatsområder.

Et af de centrale indsatsområder var, at der fra 2015 blev indført et formelt adgangskrav til eud om at have bestået dansk og matematik med mindst 02 ved grundskolens afgangsprøver.  Adgangskravet blev indført på baggrund af primært to argumenter: Unge, der ikke kunne leve op til adgangskravet, havde væsentligt dårligere forudsætninger for at fuldføre en eud.  Og at disse elever gjorde det svært at skabe et godt undervisningsmiljø for de øvrige elever. 

Flere unge med de allerlaveste karakterer er ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelse

Siden 2010 har omkring 10 pct. af en grundskoleårgang ikke opfyldt karakterkravene til eud. Størstedelen opfylder ikke kravene, fordi de mangler at tage én eller flere eksamener ved 9. kl. afgangsprøver. Størstedelen af de elever, der ikke får taget alle prøver til 9. kl. afgangsprøverne, mangler typisk kun at tage én eller to eksamener.

Notatet viser bl.a. at efter karakterkravet trådte i kraft er andelen af de unge, der ikke går i gang med en ungdomsuddannelse umiddelbart efter grundskolen, steget fra 15 til omkring 25 pct for dem, der har fået under 2 i dansk og matematik. 

Læs kort omtale og hent rapporten i pdf: Hvordan går det med de unge, der ikke opfylder karakterkravet til eud?

Læs længere omtale med budskaber og motivation